[REPLAY] Tawag Ng Tanghalan – Feb 15, 2016

2 years ago

Shemay Dangculos – “Ikaw”

Ramoncito Ricafrente – “Foolish Heart”

Jan Jan Lopez – “Carrie”

Ramoncito Ricafrente vs. Jaime Navarro

Announcement of Winner

[REPLAY] Tawag Ng Tanghalan – Feb 13, 2016