[REPLAY] Tawag Ng Tanghalan – Feb 22, 2016

2 years ago

Ave San Buenaventura – “Bakit Ang Sabi Mo’y Binata Ka”

Jeffrey Zurbano – “How Did You Know”

Demie Fresco – “Ngayon, Bukas at Kailanman”

Demie Fresco vs. Claire Anne Yongco

Announcement of Winner

[REPLAY] Tawag Ng Tanghalan – Feb 20, 2016