[WATCH] President Duterte to European Union, ‘F*** you’

1 year ago